TokyoThe Conran ShopLiving Design Center OZONE 3F // 4F Shinjuku Park Tower // 3-7-1 Nishi Shinjuku163-1062 Tokyo
TokyoLiving Motif5-17-1 Roppongi, Minato-ku106-0032 Tokyo